Logo Alfa Koudetechniek  
       
 

Profiel
Airconditioning
Computerruimte koeling
School ventilatie

Koel- & vriescellen
Lease
Dienstverlening

Referenties
Service / onderhoud
Download / info

wand

design

vloermodel

plafond

cassette

kanaal

wand/plafond

VRF-DVM

Airconditioning
Folder Alfa Koudetechniek

Het splitsysteem is het meest toegepaste vast gemonteerde airconditioningsysteem. Een split airconditioning bestaat uit een binnendeel en een buitendeel die door middel van twee dunne leidingen en een elektrakabel aan elkaar gekoppeld worden. Tijdens het koelproces wordt tevens vocht aan de lucht onttrokken. Het water dat daarbij ontstaat, wordt via een leiding afgevoerd naar buiten of naar een ander opvangpunt.
Een voordeel van een splitsysteem ten opzicht van een mobiel- of raamsysteem is dat alle componenten die geluid maken in het buitendeel zijn opgenomen. In het binnendeel bevinden zich slechts een ventilator (die een minimum aan geluid produceert) en een buizensysteem (warmtewisselaar / verdamper) die geen geluid maakt.

Splitsystemen zijn leverbaar in modellen voor aan de wand, op de vloer, aan het plafond en voor inbouw in het plafond. Het is ook mogelijk meerdere binnendelen aan één buitendeel te koppelen, dit heet een Multi-split systeem.
Alle splitsystemen moeten geïnstalleerd worden door een STEK Installateur

De prijs
Energieverbruik
Airconditioning en gezondheid
Het Multi-splitsysteem
Inverter
Airconditioning en het milieu

De prijs
Wat bepaalt de prijs van airconditioning?
Uiteraard wilt u graag weten wat een airconditioninginstallatie kost. De hoogte van de kosten is afhankelijk van diverse factoren. Ten eerste hangt dit af van het vermogen waar op uw systeem wordt berekend. De juiste koelcapaciteit is belangrijk om de gewenste temperatuur in een ruimte te bereiken. Om dit te berekenen is een speciale berekeningmethode ontwikkeld, de koellastberekening. Alfa Koudetechniek kan deze berekening voor u uitvoeren.

Hierbij wordt rekening gehouden met o.a. de volgende factoren:
• Externe warmtelast
• Interne warmtelast
• Isolatiewaarden van muren, daken en vloeren
• Inhoud van de ruimte
• Ventilatie
Ten tweede zal de airconditioning geïnstalleerd moeten worden. Belangrijke factoren bij installatie zijn: 
• Lengte van de koelleidingen
• Plaatsing buitenunit i.v.m. eventuele hijswerkzaamheden
• Hoeveelheid leidinggoot
• Wel of geen condenswaterpomp
• Aan te brengen gaten in daken en/of wanden en de materiaalsoort hiervan  
• Eventuele extra groep ten behoeve van elektra
Het is onmogelijk u op afstand een exacte prijs te geven, maar wij zijn graag bereid een passende offerte uit te brengen. 

Naar boven

Energieverbruik
H
et energieverbruik van airconditioning is op jaarbasis vaak verrassend laag. De kosten zijn sterk afhankelijk van de wijze waarop het systeem wordt gebruikt. Een groot deel van de kosten wordt bepaald door onder andere het dicht houden van ramen en deuren, het neerlaten van zonwering en de instelling van de thermostaat.
Periodiek onderhoud van de installatie door een STEK-erkend installateur is tevens van belang. Een installatie die schoongehouden wordt, werkt zuiniger en efficienter dan een slecht onderhouden apparaat.

Verder hangt het energieverbruik mede af van het gekozen systeem. Invertersystemen zijn zuiniger dan de aan/uit-systemen. Ook door te kiezen voor een apparaat met een hoog rendement kan energie worden bespaard.

Naar boven

Airconditioning en gezondheid
De verontreiniging van lucht neemt helaas alsmaar toe. We worden omgeven door stofdeeltjes die een airconditioner er uit kan filteren.
Airconditioning zorgt voor een betere luchtkwaliteit. Innovatieve filtertechnieken verwijderen stofdeeltjes, rook en geurtjes. Airconditioning zal, mits goed onderhouden, nooit voor extra vervuiling zorgen en altijd de luchtkwaliteit verbeteren. Voor volledig gezuiverde lucht om medicinale of gezondheidsredenen kan gekozen worden voor additionele luchtreiniging.

Naar boven

Het Multi-splitsysteem
Een multisplit airconditioning is vergelijkbaar met de single split. De multi split bestaat echter uit meerdere binnendelen die aan één buitendeel gekoppeld worden. Dit gebeurt door middel van twee dunne leidingen en een elektrakabel per binnendeel. Net als bij single- splitsystemen moet bij ieder binnendeel het condenswater worden afgevoerd.  
Een voordeel van een multi splitsysteem boven een single splitsysteem is dat er slechts één buitendeel wordt toegepast voor meerdere binnendelen. Er is dus maar één geluidsbron, die op een zo gunstig mogelijke plek kan worden geplaatst. De nieuwe generatie buitendelen produceren een minimum aan geluid. De binnendelen zijn onafhankelijk van elkaar te bedienen.  

Naar boven

Inverter
Bij airconditioningsystemen heeft u de keuze tussen aan-uitsystemen en invertersystemen.
Airco’s met aan-uitregeling gaan op vol vermogen draaien wanneer de temperatuur de ingestelde waarde overschrijdt. Dit geeft een wisselende regeling met een wisselende luchttemperatuur.

De inverter gestuurde systemen beschikken over een variabel koel- of verwarmingsvermogen. Dit systeem zorgt voor een bijna constante binnentemperatuur. De inverter-techniek zorgt ervoor dat de airconditioner automatisch en snel reageert op elke verandering van het woon- en/of werkklimaat. Het systeem stemt de te leveren koel- of verwarmingscapaciteit af op de huidige en gewenste temperatuur. Hierdoor ontstaat een stabiel en tochtvrij binnenklimaat. Inverter-systemen bieden een hoog comfort, een zeer laag geluidsniveau en tot 30% lager energieverbruik ten opzichte van de aan-uitsystemen.

Naar boven

Airconditioning en het milieu
Tegenwoordig wordt er bij airconditioning veel aandacht besteed aan geluidsreductie, lager energieverbruik en milieuvriendelijke koudemiddelen. De nieuwe koudemiddelen (bijvoorbeeld R134a, R407c en R410a) zijn niet giftig, niet brandbaar, niet explosief, reukloos en tasten de ozonlaag niet aan. De toegepaste koudemiddelen kunnen wel een bijdrage leveren aan het broeikaseffect wanneer zij door lekkage in de atmosfeer terecht komen. Mede om die reden moet een installatie volgens de NVKL-eisen worden aangelegd en onderhouden.

Naar boven